Udržateľnosť

Pretože na tom záleží

Naša misia udržateľnosti

Podporujeme naše poslanie v oblasti udržateľnosti zjednotením našich postupov, partnerstiev a produktov. Naše výrobky ponúkajú ekologickejšie riešenia pre každé odvetvie poskytovaním riešení recyklovateľných obalov.
 
Záleží nám na našej planéte, a preto spolu s našimi partnermi chceme mať pozitívny vplyv na to, aby bola činná prostredníctvom zodpovednej politiky etického získavania zdrojov, technológie a inovácie.

Zodpovedná politika získavania zdrojov

Pre získanie informácii o našej politike získavania zdrojov

Informácie pre potencionálnych dodávateľov

Staňte sa súčasťou našich inovatívnych obalových riešení